Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WALDI Waldemar Skibiński z siedzibą w  Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 179a, kod pocztowy  97-300, adres e-mail: maciej@waldi.net.pl, tel. +48 601 80 75 70 

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu:

  • marketingowym, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  • wykonania umowy sprzedaży ( podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lt. B RODO)
  • obrony praw lub roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , RODO)
  • wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do przesłania zamówionej oferty czy wykonania umowy.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom, przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania. Mowa o takich podmiotach jak firmy kurierskie, biuro rozrachunkowe, hostingodawca. 

Kategorie  przetwarzanych danych.

Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy, nip).

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej  www.waldi-aid.net.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową jak i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Google Adwords, Facebook, Samrtlook, Marketizer.  Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od 30 dni do 5 lat. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do moich swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z  WALDI Waldemar Skibiński z siedzibą w  Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą przy ul Belzackiej 179a. Adres e-mail: maciej@waldi.net.pl, tel. +48 601 80 75 70.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych, analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej jak i realizacji zamówienia. Od 30 dni do 5 lat.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.