ZMIANY SPOSOBU REJESTRACJI PO 15.01.2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujące od 15 grudnia 2020 roku.

Wśród wielu zmienionych paragrafów pojawiły się zapisy dotyczące zmian konstrukcyjnych polegajacych na przystosowaniu aut do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

§ 9h. W samochodzie osobowym (kategorii M1) o rodzaju nadwozia AF, AC lub ciężarowym (kategorii N1 i N2),
mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełno-
sprawnych na wózkach inwalidzkich, jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 1–3 dodatku 3 załącz-
nika XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy 
dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa), potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę 
uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego; dodatkowo samochód ciężarowy (kategorii N) 
powinien spełniać wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. części A załącznika II do tej dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady.

DLA AUT JUŻ ZAREJESTROWANYCH

PO PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO PRZEWOZU OSOBY NA WÓZKU W NASZEJ FIRMIE, OTRZYMUJĄ PAŃSTWO OD NAS WYMAGANĄ OPINIĘ ITS, NA PODSTWIE KTÓREJ OKREGOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA WYDAJE DOKUMENT WYMAGANY PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNUKACJI, POTWIERDZAJĄCY ZMIANY W POJEŹDZIE.

LISTA AUT, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ WPIS W DOWODZIE PO ZABUDOWIE

Citroen Jumper
Fiat Ducato
Peugeot Boxer

Citroen SpaceTourer
Peugeot Traveller
Toyota Proace

Nissan NV400
Opel Movano
Renault Master

Volkswagen T6

Ford Transit Custom

Mercedes-Benz Vito

Nissan NV300
Opel Vivaro
Renault Trafic

Warunkowo dla aut zarejestrownych – używanych, po wykonaniu adaptacji w wersji z obniżoną podłogą

DLA AUT NIE ZAREJESTROWANYCH – TYLKO ADAPTACJA W WERSJI Z OBNIŻONĄ PODŁOGĄ

PO PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO PRZEWOZU OSOBY NA WÓZKU W NASZEJ FIRMIE, OTRZYMUJĄ PAŃSTWO OD NAS HOMOLOGACJĘ EUROPEJSKĄ DRUGIEGO ETEPU, KTÓRA UPOWAŻNIA DO REJESTRACJI POJAZDU W WYDZIALE KOMUNIKACJI BEZ DODATKOWYCH BADAŃ I OPINII.

LISTA AUT DLA KTÓRYCH POSIADAMY HOMOLOGACJĘ DRUGIEGO ETAPU

Peugeot Rifter

Opel Combo

Citroen SpaceTourer

Citreon Berlingo

Toyota Proace Verso City

Peugeot Traveller

VW Caddy

Dacia Dokker

Toyota Proace