Dofinansowanie do zakupu auta

Wysłany przez:

Szanowni Państwo. Ogłoszono dziś na konferencji prasowej zorganizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”. Tym razem środki zostaną przydzielona w dwóch obszarach:

  1. Dofinansowanie do zakupu auta prowadzonego przez osobę z niepełnosprawnością.
  2. Dofinansowanie do zakupu auta w którym osoba z niepełnosprawnością jest przewożona.  

Informację jakie udało mi się osobiście uzyskać z PFRON oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej bezpośrednio po zakończonej konferencji. NAJWAŻNIESZA to dementująca krążącą “plotkę” w sieci, iż dofinansowanie należy się tylko osobie niepełnosprawnej posiadającej prawo jazdy. Jest to warunek konieczny ale tylko w przypadku pozyskiwania dofinansowanie do zakupu auta, które będzie prowadzone przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU AUTA

  • Jeden z zapisów programu mówi o tym, iż w obu przypadkach dofinansowanie na zakupu auta należy się TYLKO w przypadku gdy osoba NIE przesiada się z wózka, czyli prowadzi auto lub jest przewożona w wózku inwalidzkim. 
  • JEDYNEYM KRYTERIUM uzyskania dofinansowania będzie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; Nie ma innych kryteriów dochodowych, wiekowych, majątkowych itp.
  • W przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołącza się również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

JAKIE AUTA PODLEGAJĄ UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

  • Dofinansowanie dotyczy aut fabrycznie nowych jak i używanych (przystosowanych). Auta używane nie mogą być starsze niż 6-cio letnie ale posiadające min 12-sto miesięczną gwarancję.
  • Data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
  • Program dofinansowuje zakup auta, a nie refunduje posiadany pojazd. Oznacza to, iż zasady pozyskania środków będą podobne jak w przypadku Aktywnego Samorządu. Teoretycznie możecie Państwo dopiero wystąpić o zakup auta po podpisaniu umowy z PFRON. We wniosku posługujecie się FV Proforma od sprzedawcy.
  • Maxymalna kwota dofinansowana w przypadku zakupu auta do transportu osoby z niepełnosprawnością to 230.000,00 brutto wraz z adaptacją
  • Dofinansowane zostaną TYLKO auta osobowe o kategorii M1. Do tej grupy należą auta wymienione tu: https://www.waldi-aid.net.pl/obnizona-podloga/

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Wnioski mają być zbierane w kilku turach rocznie. Środki będą dystrybuowane i wnioski zbierane przez lokalne odziały PFRON  

1) tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
2) tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
3) tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
4) tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

WYPŁATA DOFINANSOWANIA

Na podstawie jednej FV końcowej dofinansowanie będzie wypłacane w jednej racie na podstawie FV końcowej wraz z protokołem odbioru samochodu.

Na podstawie dwóch FV (np. za zakup auta i za adaptacje, wystawionych jednak przez JEDEN PODMIOT). Każda z dwóch rat nie więcej niż 50% wysokości dofinansowania, przy czym pierwsza płatność jest wypłacana na podstawie ważnej umowy sprzedaży oraz faktury częściowej, przedstawionej we właściwym Oddziale PFRON, po zawarciu umowy na dofinansowanie, a druga na podstawie faktury końcowej.

JAK DŁUGO WAŻNA JEST UMOW NA DOFINASOWANIE

Umowa na dofinansowanie ważna jest 15 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania Programu.

ODSPRZEDAŻ DALSZA AUTA 

Auto na które otrzymamy stosowne dofinansowanie może zostać odsprzedane nie wcześniej niż po upływie 60 miesięcy. Sprzedaż auta przed upływem tych 60 miesięcy skutkować będzie koniecznością pokrycia kar wg wytycznych programu. W okresie 60 miesięcy, o których mowa w par. 9 ust. 6 Programu, beneficjent jest zobowiązany do składania co 12 miesięcy oświadczenia o użytkowaniu samochodu zgodnie z celem Programu. PFRON w okresie 60 miesięcy od podpisania umowy na dofinansowanie może przeprowadzić kontrolę, której celem będzie weryfikacja oświadczeń złożonych przez beneficjenta.

KWOTA WSPARCIA DLA OSOB KORZYSTAJĄCYCH  Z CZĘŚCI PROGRAMU DOFINANSOWUJACEGO ZAUP AUTA  DO PRZEWOZU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRWANOŚCIĄ :

Auto o wartości do : 
130.000,00 – 85% dofinasowania
130.000,00 – 200.000,00 – 50% dofinansowania
200.000,00 – 230.000,00 – 30% dofinansowania

JAK LICZYMY KWOTĘ DOFINANSOWANIA

Poniżej krótka “ściąga” jak obliczyć ile otrzymamy środków dla auta wartego 220.00,00 brutto razem z adaptacją.

85% dofinansowania dla kwoty 130.000,00 = 110.500,00

50% dofinansowania dla kwoty 70.000,00 = 35.000,00

30% dofinansowania dla kwoty 20.000,00 = 6.000,00

Zatem auto o wartości 220.000,00 zostanie dofinansowane w wysokości 151.500,00 brutto. Wkład własny to 68.500,00

 

 

 

0